Rakennushistoriaselvitykset

Tarve rakennushistoriaselvitykselle syntyy tavallisesti asemakaavamuutoksen tai laajamittaisen peruskorjauksen myötä. Selvityksen tarkoituksena on muodostaa edustava läpileikkaus rakennuksen vaiheista. Se kertoo niin omistajalle, suunnittelijalle kuin viranomaisillekin, millaisista rakennusvaiheista, ihmisistä ja tarinoista rakennuksen elinkaari koostuu.

Rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena on auttaa eri osapuolia hahmottamaan kohteen keskeiset historialliset ja esteettiset arvot. Ne ovat olennaisia sekä kulttuurihistoriallisten arvojen että tilaajan (usein taloudellisesta) näkökulmasta. Usein selvityksestä hahmottuva rakennuksen historiallinen syvyys ja siihen kietoutuvat tarinat nostavat myös kohteen arvoa ja arvostusta.

Iloisen tieteen erikoisosaaminen kohdistuu etenkin yli satavuotiaaseen rakennuskantaan, ja yritys on erityisen kiinnostunut 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuoliskolla rakennettujen kohteiden rakennushistoriaselvityksistä.

Referenssit

Visualisoinnit, kartat ja grafiikka

Iloisen tieteen toteuttamien visualisointien tehtävänä on muotoilla humanistisessa tutkimuksessa ja julkaisutoiminnassa usein verbaalisesti esitetyt sisällöt kuvalliseen muotoon. Erityisesti suurten yleisöjen tavoittaminen kuvallistuvassa tiedollisessa kulttuurissa edellyttää perinteisen sanallisen ilmaisun muotoilemista kuviksi.

Toteutetut hankkeet käsittävät niin kaaviomuotoisia esityksiä, verkostomalleja kuin karttojakin. Visualisointien toteutus voi alkaa joko tilaajan graafisesta ideasta tai verbaalisesta muotoilusta, joka muotoillaan visuaaliseksi kokonaisuudeksi.

Yritys toteuttaa myös tietokirjojen ja julisteiden graafista suunnittelua sekä yleisesti tutkimustoimintaan ja tiedonjulkistamiseen liittyvää grafiikkaa.

Kaikki aineistot toimitetaan painovalmiina tai sovitussa verkossa julkaistavassa muodossa.

Referenssit

Askarreltavat paperipienoismallit

Yritys toteuttaa askarreltavia paperipienoismalleja melkein mistä vain kohteista: kulkuneuvoista, rakennuksista tai esineistä. Perinteikkäin tuote on postikortti, josta leikkaamalla, taittelemalla ja liimaamalla voi koota kolmiulotteisen paperimallin esimerkiksi historiallisesta rakennuksesta.  Tuotteet sopivat niin arvorakennuksen omistaville yrityksille tai yksityishenkilöille, museoille kuin julkisillekin tahoille.

Alihankintana paperimalleihin voidaan tuottaa myös lisätyn todellisuuden sisältöjä. Mobiililaitteen kameran avulla malliin voidaan lisätä hahmoja, lisätietoa tai animaatiota tilaajan toiveiden mukaisesti.

Paperipienoismalleja ovat tilanneet muun muassa Museovirasto, seurakunnat, museot, yhdistykset ja yksityiset yritykset.

Iloinen tiede toteuttaa  ja julkaisee omin varoin harkinnanvaraisesti paperipienoismalleja myös yleisöstä saatavien ehdotusten perusteella. Voit tehdä ehdotuksen tämän sivuston ota yhteyttä -lomakkeella.

Referenssit

Opastuskierrokset ja yleisöluennot

Iloinen tiede toteuttaa tai etsii sopivan henkilön kaipaamallesi arkkitehtuuriin tai historiaan liittyvälle opastuskierrokselle tai vastaavalle konseptille. Aiempi toiminta on keskittynyt Turussa pidettyihin kaupunkikierroksiin ja yleisöluentoihin.

Opastuksen ja luennot voidaan laatia avaimet käteen -periaatteella tai yhteistyössä tilaajan kanssa. Tilaus voi koskea myös yksinomaan opastuksen, kierroksen tai luennon käsikirjoitusta ja taustamateriaalia. Olemme kiinnostuneita luomaan myös ulkotilassa tapahtuvia kierroksia ja luentoja, joissa sekoittuvat perinteisiin faktoihin perustuva historiallinen opastus sekä performanssin kaltaiset aistielämyket kuten kynttilänvalo.

Referenssit

Historiantutkimus

Iloinen tiede laatii tilauksesta historiikkeja esimerkiksi taloyhtiöille ja yhdistyksille.